Personal page - Viorel Horoi

To know or not to know, that's the question (Emil Racovita)

Functii

Acasa Home Page Accueil Contact


Functii


In prezent

Geolog – Specialist SIG    Dep. de Stiintele Pamantului si Atmosferei - UQAM


In trecut

Geolog – Specialist SIG    MIR Teledetection

Principalele atributii si responsabilitati

 • Creare, structurare, analiza si interpretarea bazelor de date spatiale;
 • Tratament complex (analise multispectrale, clasificari, etc.) asupra datelor satelitare (Landsat, Aster, Ikonos, Quickbird, Spot, etc.);
 • Tratament, analiza complexa (relief umbrat, analiza de suprafata, de drenaj, statistica locala, regionala sau globala) si interpretarea modelelor numerice de teren;
 • Tratamentul, analiza si interpretarea datelor geofizice (date gravimetrice, magnetometrice, radiometrice) si geochimice (concentratii ale elementelor chimice);
 • Interpretare structurala si geologica a diferitelor tipuri de date spatiale;
 • Realizarea diferitelor tipuri de sintese si compilatii geologice (harti, profiluri si rapoarte geologice).

Cercetator stintific gr. II    Institutul de Speologie "Emil Racovita"

Principalele atributii si responsabilitati

 • Coordonare si participare la programe, proiecte si contracte de cercetare;
 • Cartari geomorfologice, geologice, hidrogeologice; ridicari topografice subterane; masuratori tectonice si hidrogeologice; descrierea depozitelor sedimentare de suprafata sau subterane; esantionari geologice si hidrogeologice;
 • Manipularea sistemelor automate de inregistrare si stocare a parametrilor de mediu; preluarea si prelucrarea statistica a datelor; interpretarea resultatelor analizelor statistice ;
 • Analize sedimentologice si petrografice; interpretari sedimentologice ;
 • Realizarea de harti geologice, geomorfologice, de pesteri; interpretarea structurii geologice, a evolutiei geomorfologice, a genesei si functionarii masivelor carstice;
 • Redactarea si publicarea de rapoarte si articole stiintifice.

 

Inginer geolog    Intreprinderea de Prospectiuni si Explorari Geologice "Moldova"

Principalele atributii si responsabilitati

 • Cartari geologice de suprafata si in subteran.
 • Supraveghere program de carotaj ; responsabil program de esantionare ; descriere primara esantioane
 • Realizari harti geologice de detaliu ; urmarire si transpunere grafica a lucrarilor de foraj si miniere; interpretarea datelor de foraj si miniere ; propunerea a noi obiective de explorare ; realizarea de rapoarte geologice

 

©2005 Saturday, January 16, 2021